Samtida konst i medeltida miljö

Att ställa ut hos oss

Föreningen Vadstena Konstgalleri är en ideell förening som har som mål att visa samtida konst och stötta nu verksamma konstnärer. Styrelsen arbetar helt ideellt och utifrån ansökningar och förslag tas beslut om vilka konstnärer som kommer att bjudas in till kommande säsong.

För att vi ska ha möjlighet att hyra lokalen i det medeltida helgeandshuset får du som konstnär betala 30 procent på försåld konst. Du behåller alltså 70 procent själv. Detta gäller även medlemsutställningen.

Vi står för grafisk formgivning av vernissagekort och affischer. Dessutom ställer våra medlemmar upp som gallerivärdar.

Många brukar komma för att titta på våra utställning och några köper kanske något av verken. För att det ska vara möjligt att få sina verk sålda är vår erfarenhet att dina priser ligger på en rimlig nivå. Det är också en god idé att det finns verk med varierande priser. Till exempel några mindre till ett lägre pris. Prisnivån måste vi diskutera tillsammans.

Eftersom vi är en konstförening köper vi ett eller två konstverk till vårt årliga medlemslotteri och du som konstnär ger 50 procent (utifrån priset på utställningslistan) på dessa verk som tack för vårt ideella arbete. 

Om styrelsen bedömer att just dina verk passar in under kommande säsong så upprättar vi i god tid ett avtal. Du skickar din ansökan till ordförande som efter styrelsens beslut lägger in dig på en väntelista. Skicka information till bo.gafvert@outlook.com där du presenterar dina verk och priser.

Styrelsen är även öppen för att ordna utställningar av samtida konst som inte i första hand ska vara till försäljning. Vi får då tillsammans arbeta med att hitta finansiering för lokalhyra och andra kostnader.

Välkommen med din ansökan!